Thomson Spirit

Marella Cruises

Thomson Spirit ship photo
  • Year of built1983
  • Lenght (LOA)215
  • Passengers1350
  • Coordinates36.499, -2.078
  • Course235°
  • Speed14.5 kn

Round-trip Undiscovered Spain

12 Aug, 2018 - 19 Aug, 2018 (7 days)
  Malaga
 12 Aug
  Roses
 14 Aug 08:00 - 19:00
  Tarragona
 15 Aug 08:00 - 18:00
  Ibiza
 16 Aug 08:00 - 17:00
  Almeria
 17 Aug 09:00 - 18:00
  Ceuta
 18 Aug 08:00 - 18:00
  Malaga
 19 Aug 06:00 - 02:00