Marella Celebration

Marella Cruises

Marella Celebration ship photo
  • Year of built1984
  • Lenght (LOA)214
  • Passengers1350
  • Coordinates39.489, 20.257
  • Course12°
  • Speed

Round-trip Sail Three Seas

16 Aug, 2018 - 23 Aug, 2018 (7 days)
  Dubrovnik
 16 Aug
  Valletta
 18 Aug 08:00 - 18:00
  Messina
 19 Aug 08:00 - 17:00
  Kefalonia Island
 20 Aug 11:00 - 20:00
  Igoumenitsa
 21 Aug 08:00 - 17:00
  Kotor
 22 Aug 10:00 - 18:00
  Dubrovnik
 23 Aug 05:00 - 02:00