Norwegian Dawn

Norwegian Cruise Line

Norwegian Dawn ship photo
  • Year of built2002
  • Lenght (LOA)294
  • Passengers2808
  • Coordinates35.903, -66.262
  • Course33.9°
  • Speed11.7 kn

Round-trip Round-trip Boston

10 Aug, 2018 - 17 Aug, 2018 (7 days)
  Boston
 10 Aug
  Kings Wharf
 12 Aug 13:00 - 17:00
  Boston
 17 Aug 08:00 - 02:00