MSC Fantasia

MSC Cruises

MSC Fantasia ship photo
  • Year of built2008
  • Lenght (LOA)333
  • Passengers3929
  • Coordinates42.098, 11.776
  • Course316°
  • Speed

Round-trip Mediterranean

10 Aug, 2018 - 17 Aug, 2018 (7 days)
  Civitavecchia
 10 Aug
  La Spezia
 11 Aug 07:00 - 19:00
  Genoa
 12 Aug 08:00 - 18:00
  Cannes
 13 Aug 08:00 - 18:00
  Palma de Mallorca
 14 Aug 14:00 - 14 Aug
  Barcelona
 15 Aug 09:00 - 18:00
  Ajaccio
 16 Aug 12:00 - 19:00
  Civitavecchia
 17 Aug 07:00 - 02:00