Seabourn Encore

Seabourn

Seabourn Encore ship photo
  • Year of built2016
  • Lenght (LOA)210
  • Passengers638
  • Coordinates41.842, 3.122
  • Course168°
  • Speed

Round-trip Mediterranean Magic & Malta

28 Jul, 2018 - 18 Aug, 2018 (21 days)
  Barcelona
 28 Jul
  Valencia
 29 Jul 08:00 - 18:00
  Cadiz
 31 Jul 08:00 - 23:00
  Portimao
 01 Aug 08:00 - 18:00
  Tangier
 02 Aug 08:00 - 18:00
  Malaga
 03 Aug 07:00 - 17:00
  Cartagena
 04 Aug 09:00 - 18:00
  Ibiza
 05 Aug 08:00 - 18:00
  Le Lavandou
 07 Aug 08:00 - 17:00
  Monte Carlo
 08 Aug 07:00 - 17:00
  Portoferraio
 09 Aug 07:00 - 15:00
  Amalfi
 10 Aug 09:00 - 18:00
  Giardini-Naxos
 11 Aug 08:00 - 17:00
  Gozo Island
 12 Aug 08:00 - 15:00
  Valletta
 12 Aug 18:00 - 18:00
  Bonifacio
 15 Aug 08:00 - 17:00
  Bandol
 16 Aug 08:00 - 17:00
  Palamos
 17 Aug 08:00 - 18:00
  Barcelona
 18 Aug 07:00 - 02:00