MS Filia Rheni II

Saga Cruises

MS Filia Rheni II ship photo
  • Year of built1999
  • Lenght (LOA)110
  • Passengers154
  • Coordinates48.267, 16.365
  • Course360°
  • Speed

One-way from Budapest to Vienna

02 Aug, 2018 - 18 Aug, 2018 (16 days)
  Budapest
 02 Aug
  Budapest
 03 Aug
  Vukovar
 04 Aug
  Iron Gate
 05 Aug
  Ruse
 06 Aug
  Danube Delta
 07 Aug
  Bucharest
 08 Aug
  Danube River
 09 Aug
  Donji Milanovac
 10 Aug
  Belgrade
 11 Aug
  Novi Sad
 12 Aug
  Mohacs
 13 Aug
  Kalocsa
 13 Aug
  Esztergom
 14 Aug
  Bratislava
 15 Aug
  Melk
 16 Aug
  Weissenkirchen in der Wachau
 16 Aug
  Vienna
 17 Aug
  Vienna
 18 Aug 00:00 - 18 Aug 02:00