MSC Divina

MSC Cruises

MSC Divina ship photo
  • Year of built2012
  • Lenght (LOA)333
  • Passengers4202
  • Coordinates42.801, 4.493
  • Course49.3°
  • Speed17.2 kn

Round-trip Mediterranean

10 Aug, 2018 - 17 Aug, 2018 (7 days)
  Marseille
 10 Aug
  Genoa
 11 Aug 09:00 - 18:00
  Civitavecchia
 12 Aug 07:00 - 17:00
  Palermo
 13 Aug 09:00 - 17:00
  Cagliari
 14 Aug 09:00 - 18:00
  Palma de Mallorca
 15 Aug 15:00 - 23:00
  Valencia
 16 Aug 09:00 - 16:00
  Marseille
 17 Aug 13:00 - 02:00