Viking Lif

Viking Cruises

Viking Lif ship photo
  • Year of built2014
  • Lenght (LOA)135
  • Passengers190
  • Coordinates50.973, 6.989
  • Course287.8°
  • Speed

One-way from Amsterdam to Giurgiu

03 Aug, 2018 - 24 Aug, 2018 (21 days)
  Amsterdam
 03 Aug
  Kinderdijk
 04 Aug
  Cologne
 05 Aug
  Koblenz
 06 Aug
  Miltenberg
 07 Aug
  Wurzburg
 08 Aug
  Bamberg
 09 Aug
  Nuremberg
 10 Aug
  Regensburg
 11 Aug
  Passau
 12 Aug
  Melk
 13 Aug
  Vienna
 14 Aug
  Bratislava
 15 Aug
  Budapest
 16 Aug
  Budapest
 17 Aug
  Kalocsa
 18 Aug
  Osijek
 19 Aug
  Belgrade
 20 Aug
  Iron Gate
 21 Aug
  Vidin
 22 Aug
  Veliko Turnovo
 23 Aug
  Giurgiu
 24 Aug 00:00 - 24 Aug 02:00